Jogi feltételek

Szerzői jogok

Ez a honlap, a képek, a szöveg, az egyéni grafikák, a kerek ikonok, ezek összegyűjtése, szerkesztése és összeállítása, valamint a honlap általános megjelenése és jellegzetességei a BioGreen Termékek Európa kizárólagos tulajdonát képezik a finn és a nemzetközi szerzői jogokról szóló törvények alapján. A honlap tartalmát csupán infomációszerzés céljára szabad felhasználni. A tartalom bármilyen más felhasználása, beleértve a sokszorosítást, módosítást, terjesztést, továbbadást, újbóli kiadását, a tartalom nyilvános bemutatását vagy előadását a BioGreen Termékek Európa előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kifejezetten tilos. A honlapon megjelenő bármilyen más védjegy vagy szolgáltatási védjegy az ahhoz tartozó tulajdonos tulajdonát képezi.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A honlapon található összes információ általános jellegű, az Ön tudását és megértését szolgálja és csak információközlési célja van. Az ezen a szerveren közölt dokumentumok és bármilyen azzal kapcsolatos grafika tartalmazhat szakmai pontatlanságokat vagy gépelési hibákat. A honlap információit rendszeresen bovítjük, módosítjuk. A BioGreen Termékek Európa bármikor fejlesztheti és/vagy változtathatja az itt leírt bármelyik termékét. A BioGreen Termékek Európa kifejezetten visszautasít minden felelősséget és kötelezettséget a honlapon található információk használatából eredő kedvezőtlen következményekért vagy károkért.

Garanciát kizáró nyilatkozat

A szolgáltatást úgy nyújtjuk, "ahogy van" és a BioGreen Termékek Európa nem ad semmilyen jótállást, sem kinyilvánítva, sem hallgatólagosan, a forgalmazhatóság tekintetében vagy bármilyen célra, jogcímre való felhasználás alkalmassága tekintetében, jogbitorlás kérdésében, és nem ad semmilyen jótállást, feltételt vagy garanciát vagy képviseletet sem szóban, sem írásban, sem elektronikus formában, beleértve, de nem korlátozva a szolgáltatás által nyújtott vagy itt bennfoglalt információk pontosságát és teljességét illetően.

Kötelezettségek korlátozása

A szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben az igénybe vevő felelősségét képezi. A BioGreen Termékek Európa nem felelús sem a felhasználóért, sem harmadik félért bármilyen közvetlen vagy közvetett, ebből következő, speciális vagy megtorló károsodásért vagy veszteségért a szolgáltatás használatából eredendően vagy az adatok vagy bármilyen más anyag használatából, függetlenül az igény vagy az ok természetétől, még akkor is, ha jeleztük az ilyen jellegű károsodás elofordulásának lehetőségét.
Content copyright 2009-2010. Biogreen Products Europe. All rights reserved.